Dla wprowadzających sprzęt elektryczny

Oferta BIOSYSTEM Elektrorecykling Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA skierowana jest do przedsiębiorców wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny. Działając w oparciu o przepisy ustawy „o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. 2015 poz. 1688) spółka oferuje przejęcie obowiązków w zakresie:

  • zbiórki i przetwarzania zużytego elektrosprzętu,
  • prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych o tematyce ekologicznej,
  • sporządzania sprawozdań w imieniu wprowadzających do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Korzyści ze współpracy:

  • przekazanie wybranych obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • brak konieczności wniesienia kosztownego zabezpieczenia finansowego,
  • konkurencyjne ceny na przejęcie obowiązku zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • profesjonalne doradztwo w zakresie aktualnych przepisów prawnych oraz kompleksowych rozwiązań regulujących gospodarkę elektroodpadami w firmie,
  • współudział w tworzeniu ogólnopolskiego systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Kontakt:

Dział Handlowy
BIOSYSTEM Elektrorecykling
Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA

tel. (12) 296 66 25
fax: (12) 296 66 24
mailbiuro@biosystem.pl